Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment

REDD Implementation Centre

Government of Nepal
Ministry of Forests and Environment

REDD Implementation Centre

Babarmahal, Kathmandu.

Contact no.
015339126

Email
info@redd.gov.np

Address
Babarmahal, Kathmandu.

Employee Detail

S.No Images Name Designation Division / Section Phone Email
1 . . Joint-Secretary and Chief
2 Yajnamurti Khanal Yajnamurti Khanal Under Secretary Budget and Program 9857059970 yajnamurti@gmail.com
3 Shankar Adhikari Shankar Adhikari Under Secretary Remote Sensing and GIS adhikarishankar@gmail.com
4 Shanta Kaphle Shanta Kaphle Assistant Forest Officer Remote Sensing and GIS
5 Sujas Prasad Phuyal Sujas Prasad Phuyal Assistant Forest Officer Climate Change Section
6 Bishnu Kumari Adhikari Bishnu Kumari Adhikari Assistant Soil Conservation Officer Budget and Program
7 Khem Raj Ghimire Khem Raj Ghimire Nayab Subba
8 Shiba Khadka Shiba Khadka Driver
9 Susmita Khadka Susmita Khadka Office Assistant
© All Rights Reserved to REDD Implementation Centre
Last Updated : 2078-06-06 03:58:36